100-lecie kościoła


100mail.jpg
Wdniach 10-11 września 2005 obchodziliśmy setną rocznicę upamiętniającą datę wybudowania budynku Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku. Sto lat temu nasi bracia, którzy przybyli z rożnych miejsc na wyświecenie budynku kościelnego, gdy ujrzeli piękną kaplicę w centrum miasta, stwierdzili: "Diabeł przespał" W ciągu tych lat diabeł wielokrotnie musiał ustępować, kiedy świadectwo o żywym Chrystusie owocowało nawróceniem setek osób poprzez usługę  braci i sióstr z naszego zboru. Ideą obchodów było przygotowanie  święta dla wszystkich, którzy sercem czują się związani z Kościołem w Ełku. Mają wdzięczność Bogu za to miejsce, pamiętają o ełckiej społeczności i trwają w modlitwach o ludzi z tego miasta.sala.jpg

Program obchodów był bardzo napięty w wydarzenia, a różnorodność tematyczna spotkań sprawiła, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ełcki chór kościelny.Od wykładów historycznych, występu chóru, nabożeństw, spotkań ze świadectwamipo koncert grupy uwielbieniowej "Nowe Pokolenie"  Budynek kościoła był wypełniony do ostatniego miejsca. Na uroczyste nabożeństwo niedzielne zaproszeni zostali przedstawiciele kościołów i władz samorządowych.

 
nabozenstwouroczyste.jpg Odbyły się uroczyste przemówienia.
JERZY FIDURA -ks. dr Jerzy Fidura, delegat ds. ekumenizmu biskupa ełckiego Jerzego Mazura. Chciałbymprzede wszystkim złożyć życzenia świadectwa. Świadectwa działania Ducha św. w tej wspólnocie Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w naszym mieście Ełku. Dzisiejszy świat potrzebuje pełnego świadectwa, że my wszyscy należymy do Chrystusa, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi.

JERZY POLAK - pastor Kościoła Ewngelicko - Metodystycznego w Ełku Raduje sie z tego względu żeprzybyłem do Jeruzalem do miasta pokoju. Do tego miasta które wy drodzy bracia i drogie siostry tworzycie
.
TADEUSZ ZAREMBA -wiceprezydent miasta Ełk jest miastem wielu Kościołów i wyznań chrześcijańskich jednoczących mieszkańców wokół Chrystusa. Kościół Baptystów w Ełku wzbogaca duchowość mieszkańców. Włącza się w zagospodarowywanie się ełckiej przestrzeni w aspekcie społecznym, kulturowym i gospodarczym.

ADAM PUZA - starosta powiatu ełckiegoTo miło jest obchodzić taką okrągłą rocznicę 100 lat. Jest niewiele instytucji zgromadzeń, które mogą pochwalić się taką okrągłą rocznicą Domu Modlitwy.Chciałbym życzyć wam, żebyście byli widoczni w pracach mieście, w powiecie, żebyście zaznaczyli swoją obecność tak, jak do tej pory zaznaczacie . Warto o tym pamiętać, że niezależnie od różnic. Te różnice są takie nieduże, wszyscy wierzymy w jednego Boga. W imię tego jednego Boga wszystkiego najlepszego.

Prezbiter Honorowy Kościoła Chrześcijan Baptystów Piotr Dajludzionek Zawsze sercem myślą i modlitwą jestem za te wszystkie zbory, które niegdyś odwiedzałem. por. 5 Mojż 32:45Mojżesz, kiedy patrzy wstecz, przywołuje dzieje tego co działo się przez całą
wędrówkę.Przekazuje nie swoją mądrość, chwałę, zasługi swoje, ale pokazuje Boga mocy,Boga Ojca, Boga, który prowadził, karmił, poił, dodawał sił. Mówi, że to wszystko macie przekazać przyszłym pokoleniom. Ale i przyszłość. Bóg mówi do Mojżesza : Spójrz na zięmię, którą daję. Naród był zmęczony,naród miał dosyć tej wędrówki, ale Bóg mówi spójrz na ziemię tam za Jordanem ! Czekają
wprawdzie trudy, czeka rzeka, tam są warowne wieże, to wszystko was czeka, ale zwycięstwo. Zwycięstwo nie jest uzależnione od potęgi militarnej, od ilości ludzi, od warownych grodów. Zwycięstwo jest uzależnione od posłuszeństwa Bogu, od wykonywania rozkazań Bożych. Nie bójcie się, Pan wasz Bóg, który idzie przed wami będzie walczył za was. Bóg poprowadzi, te wody się rozstąpią, te mury upadną jeżeli w waszych sercach będzie głęboka wiara, bo tak mówi Bóg, bo tak mówi Słowo Boże ! Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście gdy wypełnicie wolę Boga , dostąpili tego co obiecał.

Z-ca Przewodniczącego Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Prezb. Krystian Ber por. Ksiega Objawienia 3:7-13 W wersecie 8 czytamy: “ Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Ten wiersz pokazuje właśnie waszą
100-letnią historię. Bóg mówi o tym, co Zbór w Ełku przeżył, że zachował moje Słowo, mówi Bóg i nie zaparł się mojego Imienia. Mówi:  Niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego Imienia. Chrystus mówi: Oto sprawiłem że przed tobą otwarte drzwi. To Bóg musi otworzyć drzwi serc ludzkich. Wierzę, że przed Zborem w Ełku te drzwi są w dalszym ciągu
otwarte. Chrystus mówi:  Nikt ich nie może zamknąć tylko Ja. To jest wizja, to jest to, cojest przed wami na następne lata, które Bóg wam da; w Zborze w Ełku, w tym mieście, w okolicach tego miasta. A Bóg jest wierny swoim słowom. 

glodek.jpgMAREK GŁODEK wieloletni pastor zboru w Ełku, prezb. Zboru Wspólnota Przymierze w Warszawie wygłosił ewangelizacyjne kazanie :... Bracie i siostro, drogi przyjacielu, kimkolwiek jesteś, jak jesteś wielki w tym mieście albo jak jesteś mały w tym mieście dzisiaj w czasie tego 100-letniego wspomnienia zachęcam ciebie pomyśl o swojej duszy, pomyśl o swojej wieczności i określ się względem tego który jest Panem Kościoła - Zbawiciela Jezusa Chrystusa.Jeżeli Słowa Boże darzą życiem, to gdzie jest to Boże życie w Ełku?
Jak bardzo trudno dostrzec w życiu wielkich i małych owoce i rezultaty tych słów, które mają dażyć życiem. Dlaczego wielu wierzących trwa w grzechach, nałogach, nieczystości moralnej ?Jeżeli chcemy tych słów życia, to my wszyscy, protestanci, katolicy, prawosławni, musimy wrócić do źródła ewangelii i jej mocy.Apostoł Paweł mówi tak:  Wy jesteście listem naszym pisanym w sercach naszych znanym i czytanym przez wszystkich ludzi." Wy jesteście listem. Nie Kościoła Baptystów, nie Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego, nie Kościoła Katolickiego, nie Kościoła jakiegokolwiek innego. WY JESTEŚCIE LISTEM CHRYSTUSOWYM! Chrześcijaństwo to Chrystus. A Chrystus to Bóg, a Bóg to życie i źródło życia. Teraz jest czas przyjaciele, abyśmy w tym mieście, wielu wyznań i kultur zaniechać pustej religijnej gadaniny i ruszyć drogąwyraźnie wytyczoną i utorowaną przez Jezusa Chrystusa, Pana i Głowę Kościoła. Dosyć już napatarzyliśmy się na to, co robi diabeł wokół nas. Teraz zwróćmy nasze oczy i zobaczmy na to, co jest w stanie zrobić Chrystus w nas samych w naszym społeczeństwie i w naszych kościołach.

Amen Po nabożeństwie pokrojono ogromny tort urodzinowy; ceremoniału dokonuje pastor Marek Głodek z gośćmi z Niemiec, dawnymi człotort.jpgnkami zboru ełckiego. Podziękowania Pastora Zboru Ełckiego Grzegorza Gawrycha:...Czuje się ubłogosławiony tym czego dokonał Bóg w nas i dla nas w czasie obchodów 100-lecia naszego Zboru. Każde spotkanie niosło Bożą miłość, Bożą pieśń, poruszenie serca. Kochani, wszystkim którzy przyłożyli swoją rękę do tego dzieła chcę powiedzieć z głębi serca : Dziękuję. Raduję się, że tak wiele
osób przyjęło zaproszenie, by wspólnie z nami świętować 100 lat Kościoła na tym miejscu. Wierzę, że było to dla Was szczególnym przeżyciem i modlę się, by Bóg każdego dnia był dla nas tak realny i bliski jakim był w tych dniach. Pokolenia przed nami zbudowały ten Dom Modlitwy. Wnętrze tej budowli napełniane przez 100 lat Słowem Bożym i Modlitwą jest niemym świadkiem wylanych łez, trwogi ludzkiej w czasie II wojen światowych, ale także przebudzeń, radosnej pieśni wybawionych od grzechu, zniewolenia, choroby. Przed 17 laty Bóg i mnie przyprowadził do tego miejsca i ten Dom Modlitwy stał się również moim domem, a bracia i siostry, których poznałem wtedy stali się moją duchową rodziną. Drodzy, życzę Wam serdecznie, by każdy z nas odnalazł drogę do Ojca, odnalazł Dom Duchowy, Duchową rodzinę, prawdziwych oddanych Bogu przyjaciół. “ Ale Ty, Panie, trwasz na wieki, A pamięć o Tobie z pokolenia w pokolenie ; Ps.102:13 ..... więcej zdjęć z obchodów można oglądać w naszej Foto galeriiSpotkania były rejestrowane przez lokalną Telewizję Ełcką TELETOP, lokalne"Wzmianki prasowe o obchodach 100-lecia można przeczytać:
"Gazeta Olszytńska" nr 211 z dnia 12.09.2005 str.6


Drukuj   E-mail