WILLEM KUIPERS - różne sposoby myślenia

Willem Kuipers - ur. w 1955 w Amsterdamie w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej, która w czasie wojny doświadczyła holokaustu. Willem czerpał dużo inspiracji z pracy i opowieści Corrie Ten Boom, którą znał osobiście.
W młodości studiował na Uniwersytecie Żydowskim (Yeshiva University), w zakresie Studiów Rabinicznych (MRb), następnie na Reformowanym Uniwersytecie w Campen, gdzie zdobył tytuł magistra z Teologii oraz w Instytucie Wycliffe’a w Anglii zajmującym się tłumaczeniami biblijnymi.
Willem jest również specjalistą w dziedzinie Technologii Informacyjnej.

W latach 80-tych był zaangażowany w projekcie EXODUS, w którym pomagał rosyjskim i azjatyckim Żydom w przesiedleniach do Izraela. Pomagał w odbudowywaniu synagog, nauczał, dostarczał Biblie.
W okresach pozamisyjnych, pracował zawodowo dla Nokii, w dziale technologii informacyjnej w Finlandii.
Obecnie pracuje jako wykładowca, prowadząc studia biblijne na terenie południowej Finlandii. Pracuje również wśród uchodźców muzułmańskich. Znajomość różnych kultur i obszerna wiedza teologiczna, ułatwia mu dialog z uchodźcami.

Date

09 maj 2018

Tags

wykłady