Kopia Historia powstania kościoła

gotlib.jpg Gottlieb Kuczewski urodził się 3.09.1844 w Rummy (Prusy Wschodnie) jako syn rolnika Fritza Kuczewskiego. Przodkowie przybyli z Gratz w Austrii wygnani z powodu ich wyznania. Rodzina Kuczewskich osiedliła się w Rummy pow. Mrągowo. Kiedy światło apostolskiej prawdy znalazło dostęp w całych Niemczech i zaczęło przenikać również do Prus Wschodnich, niektórzy baptyści przybyli z gmin Stolzenberg i Rositten do Rummy. Ich nazwiska: Gross, Klang i Marquard. Ponieważ nie znali oni używanego na Mazurach języka mazursko-polskiego, dopytywali o mówiących po niemiecku mieszkańców. Oczywiście kierowano ich do rodziców Gottlieba Kuczewskiego, gdzie też znajdowali przyjazne przyjęcie. Przy tej okazji dawali goście świadectwo tego, że są ochrzczonymi w wierze chrześcijanami. W ten sposób mogli owi goście swoim gospodarzom wskazać drogę do Chrystusa, podczas kiedy gospodarze pomogli przybyłym baptystom w uzyskaniu poszukiwanych działek budowlanych. Rodzina Kuczewskich była również gotowa oddać do dyspozycji swój dom dla odbywania w nim spotkań wierzących. 
     

Kurs doradztwa chrześcijańskiego "W TROSCE O DUSZĘ"

Podobny obrazSerdecznie zapraszamy do udziału w kursie doradztwa chrześcijańskiego W TROSCE O DUSZĘ,

który odbędzie się  w dniach: 10.10-14.10.2017 w Kościele Chrześcijan Baptystów w Ełku.

Warsztat poświęcony będzie tematyce rozpoznawania problemów duszy i wyposażenia nas w narzędzia niezbędne w procesie uzdrawiania. Tygodniowa podróż ku pełni życia, ku Shalom, to podróż głębokiej przemiany wewnętrznej ku prawdziwej wolności człowieka w relacjach z Bogiem, innymi ludźmi oraz ugruntowaniu własnego powołania.

Tematami dwudziestogodzinnych warsztatów będą:

  • Godność i deprywacja
  • Potrzeby serca/duszy
  • Przemoc
  • Relacje w rodzinie - skrypty
  • Proces zmiany
  • Świadomy doradca

Konferencja Kościół a służba osobom niepełnosprawnym.

 kos.jpgSerdecznie zapraszam Was na konferencję organizowaną przez stowarzyszenie SCHRON we współpracy z naszym Zborem. Myślę że będzie to bardzo pomocne w naszej służbie osobom dotkniętym różnymi niepełnosprawnościami, których Bóg przyprowadza do naszych wspólnot, na nasze nabożeństwa, czy na szkółki.

Historia powstania kościoła

gotlib.jpg Gottlieb Kuczewski urodził się 3.09.1844 w Rummy (Prusy Wschodnie) jako syn rolnika Fritza Kuczewskiego. Przodkowie przybyli z Gratz w Austrii wygnani z powodu ich wyznania. Rodzina Kuczewskich osiedliła się w Rummy pow. Mrągowo. Kiedy światło apostolskiej prawdy znalazło dostęp w całych Niemczech i zaczęło przenikać również do Prus Wschodnich, niektórzy baptyści przybyli z gmin Stolzenberg i Rositten do Rummy. Ich nazwiska: Gross, Klang i Marquard. Ponieważ nie znali oni używanego na Mazurach języka mazursko-polskiego, dopytywali o mówiących po niemiecku mieszkańców. Oczywiście kierowano ich do rodziców Gottlieba Kuczewskiego, gdzie też znajdowali przyjazne przyjęcie. Przy tej okazji dawali goście świadectwo tego, że są ochrzczonymi w wierze chrześcijanami. W ten sposób mogli owi goście swoim gospodarzom wskazać drogę do Chrystusa, podczas kiedy gospodarze pomogli przybyłym baptystom w uzyskaniu poszukiwanych działek budowlanych. Rodzina Kuczewskich była również gotowa oddać do dyspozycji swój dom dla odbywania w nim spotkań wierzących. 
     

100-lecie kościoła


100mail.jpg
Wdniach 10-11 września 2005 obchodziliśmy setną rocznicę upamiętniającą datę wybudowania budynku Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku. Sto lat temu nasi bracia, którzy przybyli z rożnych miejsc na wyświecenie budynku kościelnego, gdy ujrzeli piękną kaplicę w centrum miasta, stwierdzili: "Diabeł przespał" W ciągu tych lat diabeł wielokrotnie musiał ustępować, kiedy świadectwo o żywym Chrystusie owocowało nawróceniem setek osób poprzez usługę  braci i sióstr z naszego zboru. Ideą obchodów było przygotowanie  święta dla wszystkich, którzy sercem czują się związani z Kościołem w Ełku. Mają wdzięczność Bogu za to miejsce, pamiętają o ełckiej społeczności i trwają w modlitwach o ludzi z tego miasta.